Rønnegade 1, 5. sal ,2100 København Ø | info@nbt.nu

BYGHERRE

 • Vi sikrer kvaliteten i byggeriet ved tilpasset tilsyn på projektets nøglepunkter i rette tid og sætter standarden for solide byggetekniske løsninger - og godt håndværk.
 • Også når skaden er sket, finder vi optimale løsninger i en hver given situation.

RÅDGIVER

 • Forkerte dispositioner på tag- og facadeløsninger (Klimaskærmen) er ofte årsag til de største skader i byggeriet.
 • Med speciale i klimaskærmløsninger, bliver vi ofte taget med på råd og optimerer byggetekniske detaljer i byggeriet. vi navigerer uden om problemløsninger og sikrer bygbarhed hos entreprenøren.

ENTREPENØR

 • Vi er løsningsorienterede i dialogen med bygherres rådgivere, når der skal findes valide og bygbare løsninger, som kan bringe bygherre og entreprenør videre i den til tider komplekse byggeproces.
 • Vi er specialister i håndtering af komplekse mangeludbedringer på boligbyggerier og evner at kunne lukke og slukke et projekt.

Vores tværfaglighed er vores styrke - vi rådgiver inden for...

Miljøundersøgelser

En stor del af bygningsmassen fra før 1980 behøver miljøundersøgelser forud for renoveringsarbejder. Vi håndterer hele processen fra start til slut.

Fugt

Forkert håndtering af fugt er et af byggeriets største udfordringer - særligt efter de nye, højere krav til isoleringsevne af bygningsdele.

Brand

Overholdelse af brandlovgivning og bygningsreglementets brandkrav er et MUST. Vi rådgiver i materialers anvendelse og bygningsdele.

Skimmelsvamp og Indeklima

Vi står for skimmelsvampundersøgelser, prøvetagning, får klarlagt årsagen og udarbejder rapport til udbedring.

Statik

Vi varetager de statiske udregninger og sikrer bygningsdelene sammen med alle øvrige bygningsfysiske forhold både i projekteringsfasen - men også i en afhjælpningsopgave.

Bygningers tæthed

Vi afdækker fejl i klimaskærmen. Af tekniske hjælpemidler råder vi over blowerdoor test, røggenerator og termografikameraer til at lokalisere utætheder.

Varmeisolering og Energi

De nye isoleringskrav til konstruktioner rykker fugtbalancen i bygningsdelene. Vi rådgiver om, hvordan det skal håndteres.

Tyndpladekonstruktioner

Vi rådgiver om projektering, udførelse af disse konstruktioner.

Projektgranskning

Med rette fokus på sammenbygningsdetaljer og materialevalg i projekteringsfasen får vi projekter på sporet og sparer mange penge.

Eksempler på typiske konsulentopgaver vi udfører:

 • Tilsyn fra A-Z og tilsynsrapporter
 • Løsningsorienteret problemknusning, når skaden er sket
 • Forebyggende undersøgelser
 • Fugtmålinger
 • Skimmelsvampundersøgelser
 • Uvildige vurderinger i rapportform
 • Miljøundersøgelser
 • Projektering af tyndpladekonstruktioner
 • Energirammeberegninger
 • Bygningssagkyndig rådgivning
 • Statiske beregninger
 • Syn- og skøn
TOP